Upload Image...

ĐẠT 3 MỤC TIÊU VÀNG CỦA ĐỘ TUỔI TỪ 6 ĐẾN 11

Hình thành & phát triển ngôn ngữ như bản năng

Đạt chứng chỉ tiếng Anh CAMBRIDGE

Bồi dưỡng cho chương trình tiếng Anh trên lớp

PHÁT TRIỂN 4 KỸ NĂNG TƯ DUY HỌC TẬP THIẾT YẾU CỦA THẾ KỶ 21

HÌNH THÀNH CÁC GIÁ TRỊ NHÂN VĂN VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Thông qua những câu truyện tiếng Anh ngắn dễ nhớ, con học được những bài học giá trị nhân văn và kỹ năng sống. Từ đó, vừa giúp con ứng dụng ngôn ngữ vào các tình huống giao tiếp tự nhiên, vừa xây dựng cho con những giá trị sống và tính cách đẹp.

HỌC TIẾNG ANH QUA MÔN HỌC

Nội dung học tiếng Anh tích hợp với kiến thức của các môn học quan trọng đang được áp dụng phổ biến trên thế giới như Toán, Khoa học, Tự nhiên xã hội, Nghệ thuật, Sức khỏe. Qua đó, giúp con gia tăng kiến thức phổ thông và biết cách ứng dụng tiếng Anh trong môn học. Đồng thời, thoả sức sáng tạo cùng những hoạt động thú vị tại lớp.

LUYỆN PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG VỚI PHẦN MỀM TƯƠNG TÁC TỪ MỸ THEO LỘ TRÌNH DÀNH RIÊNG CHO CON

CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH

MS. THOA

HOTLINE: 098 597 97 18